Wet Incassokosten

De Wet Incassokosten (WIK), formeel het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Stb.2012-141), geeft u de mogelijkheid om incassokosten bij een wanbetaler in rekening te brengen. Hoeveel en wanneer u incassokosten in rekening mag brengen wordt bepaalt door het soort debiteur. Bij een bedrijf mag u na afloop van de betalingstermijn gelijk tenminste 40 euro in rekening brengen, bij een particulier moet u altijd eerst een zogeheten 14-dagen aanmaning sturen.

Een handig overzicht vindt u hier

Bent u zelf de debiteur, dan hebben we hier uitgelegd wat de regels zijn.

De regels voor het doorberekenen van incassokosten en tips om effectiever aan te manen in handig PDF-formaat? Download dan het aanmaanboekje

De kosten

Indien de klant een particulier is, moet u zich houden aan aan de berekening van de Wet Incassokosten.
Indien uw klant een bedrijf is, is bepalend wat er in de algemene voorwaarden is opgenomen voor wat betreft de incassokosten. Staat er niets in uw algemene voorwaarden, dan moet u zich houden aan de berekening van de Wet Incassokosten. Staat er een beding over de hoogte van de incassokosten in uw algemene voorwaarden dan heeft die te gelden (meestal 15% van de factuur).
Let op: De rechtbanken wijzen steeds vaker het incassobeding uit de Algemene Voorwaarden af en matigen de gevorderde incassokosten tot de wettelijke incassokosten.

De hoogte

Indien de Wet Incassokosten van toepassing is, dan berekent u de incassokosten aan de hand van het staffel (tabel) uit de wet:
over de vordering tot €     2'500,00
 
15,0%

over het meerdere tot €     5'000,00
 
10,0%

over het meerdere tot €    10'000,00
 
 5,0%

over het meerdere tot €   200'000,00
 
 1,0%

over het meerdere tot € 1'000'000,00
 
 0,5%


Het minimumbedrag aan incassokosten is € 40,00.
Het maximumbedrag is € 6.775,00.

Geen btw

Over de incassokosten berekent u geen btw. Deze kosten vallen onder het nul-tarief.

Het incassobureau rekent wel btw

Omdat een incassobureau de kosten in rekening brengt als vergoeding voor haar dienstverlening, moet zij dus wel btw in rekening brengen over de incassokosten.

Btw voor rekening debiteur?

Indien u ondernemer bent voor de Wet op de Omzetbelasting en dus de omzetbelasting als voorbelasting kunt aftrekken van uw aangifte, brengt het incassobureau de btw niet in rekening bij de debiteur. Dit omdat de btw geen feitelijke kosten zijn voor uw onderneming.

Levert u van omzetbelasting vrijgestelde diensten (verhuur, verzekeringen, onderwijs etc. -zie hier voor meer informatie (Belastingdienst) ), dan is de door een incassobureau in rekening gebrachte btw wel een kostenpost. In dat geval wordt de btw doorberekent aan de debiteur.

De veertiendagenbrief

Wat misschien wel het makkelijkst lijkt, is eigenlijk het meest lastige. Alhoewel het een veertiendagenbrief heet, is de termijn waarmee gewerkt moet worden eigenlijk 16 dagen. Lees verder..

Veertiendagenbrief maken

Maak gelijk een veertiendagenbrief met onze gratis tool.