Informatie voor debiteuren (tenuitvoerlegging vonnis)

Er is een vonnis tegen u?

Wie voert het vonnis uit?

1. Het vonnis ligt bij ons

Indien het vonnis nog bij ons in behandeling is, is het raadzaam zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. In veel gevallen is een regeling nog mogelijk.

Ontruimingsvonnis

Indien er een vonnis door de kantonrechter is gewezen waarbij de ontbinding en ontruiming van het door u gehuurde is toegewezen, dient u met spoed contact met ons op te nemen. Het is aan onze cliënt om de ontruiming al dan niet door te zetten. De ontruiming zal in ieder geval doorgaan indien het bedrag waartoe u veroordeeld bent niet binnen 14 dagen voldaan is.

2. Het vonnis ligt bij een gerechtsdeurwaarderskantoor

De regie over het innen van het vonnis ligt bij de gerechtsdeurwaarder. Wij verzoeken u dan ook met de gerechtsdeurwaarder contact op te nemen.