Wet Incassokosten voor ondernemers

De Wet Incassokosten(WIK) op een rijtje voor ondernemers

Het maakt voor de Wet uit of uw debiteur een onderneming is of een consument.

Uw debiteur is een:

consument

• Welke stappen moet u hebben ondernomen voordat u kosten in rekening mag brengen

U moet 2 dingen doen voordat u incassokosten in rekening mag brengen bij uw debiteur:

Ten eerste moet u (uiteraard) een factuur verstuurd hebben

Ten tweede moet u een aanmaning hebben verstuurd met daarin (ten minste) een termijn van 14 dagen. Deze aanmaning wordt ook wel de 'veertiendagenbrief' genoemd.

Heeft u hieraan voldaan en de 14 dagen zijn voorbij, dan moet uw debiteur meteen de kosten aan u betalen. U hoeft niet opnieuw een aanmaning aan uw debiteur te versturen. Het is uiteraard wel verstandig om vervolgens een aanmaning te sturen met daarin de kosten.

• Wat moet er staan in de 14-dagen brief

De Wet stelt aan de 14-dagen brief een aantal eisen. Er moet verplicht in deze aanmaning staan:
- de hoogte van de maximale incassokosten;
- de incassokosten die u daadwerkelijk in rekening gaat brengen;
- als u geen omzetbelasting kunt verrekenen, dat indien u een derde inschakeld om de vordering te innen, de debiteur de omzetbelasting moet betalen;
- een termijn van (minimaal) 14 dagen om alsnog te betalen.

Zie voor meer informatie onze pagina over de veertiendagenbrief.
Online tool
Stel zelf een 14-dagen brief op met onze tool
TIP: Omdat de bewijslast van het verzenden bij u ligt, raden wij u aan de 14-dagen brief op 2 manieren te versturen. Bijvoorbeeld ook per e-mail, fax of een SMS waarin u de brief aankondigd.

• Hoeveel incassokosten mag u in rekening brengen

U mag maximaal het bedrag in rekening brengen volgens de tabel hieronder.

• Wanneer rekent u BTW (Omzetbelasting)

U berekent nooit btw over de incassokosten. De btw komt pas ter sprake wanneer de vordering uit handen is gegeven aan een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

ondernemer

• Welke stappen moet u hebben ondernomen voordat u kosten in rekening mag brengen

U hoeft alleen de rekening verstuurd te hebben en de betalingstermijn moet afgelopen zijn.

• Hoeveel incassokosten mag u in rekening brengen

De Wet zegt dat u ten minste € 40,00 in rekening moet brengen.
Voor het maximale bedrag is van belang of u Algemene Voorwaarden gebruikt en of er in die voorwaarden bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de hoogte van de incassokosten
U hanteert geen Algemene Voorwaarden
Dan gelden de wettelijke regels uit de Wet Incassokosten en maakt u gebruik van de tabel of van onze incassokostencalculator om de hoogte van de maximale incassokosten te berekenen.

U hanteert wel Algemene Voorwaarden
Dan gelden de bepalingen uit uw Algemene Voorwaarden om de incassokosten te berekenen. Let hierbij wel op dat kantonrechters in de regel de kosten toch matigen tot het bedrag wat geldt volgens de wet.

• Wanneer rekent u BTW (Omzetbelasting)

U berekent nooit btw over de incassokosten. De btw komt pas ter sprake wanneer de vordering uit handen is gegeven aan een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Tabel Incassokosten

over de vordering tot €     2'500,00
15,0%
over het meerdere tot €     5'000,00
10,0%
over het meerdere tot €    10'000,00
5,0%
over het meerdere tot €   200'000,00
1,0%
over het meerdere tot € 1'000'000,00
0,5%
Er geldt een minimumbedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00