De Wet Incassokosten voor consumenten

De Wet Incassokosten regelt dat, indien een rekening niet op tijd wordt betaalt, er incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht bij een consument moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Welke dat zijn leggen wij hieronder uit.

Kosten


• Wat moet een bedrijf gedaan hebben om kosten te mogen rekenen


Een bedrijf moet 2 dingen gedaan hebben voordat zij incassokosten in rekening mag brengen:
- u een factuur gestuurd hebben;
- u een correcte veertiendagenbrief gestuurd hebben.

• Mag een bedrijf kosten rekenen zonder aanmaning

Nee. De wet is daar heel duidelijk over. Eerst moet een bedrijf u een veertiendagenbrief hebben gestuurd. Pas na deze brief bent u kosten aan het bedrijf verschuldigd.

• Administratiekosten, invorderingskosten, aanmaankosten, registratiekosten

Of het bedrijf de kosten nou administratiekosten, invorderingskosten, aanmaankosten of registratiekosten noemt, de Wet gooit het op één hoop. Eerst moet het bedrijf u een veertiendagenbrief gestuurd hebben en daarna mogen er kosten in rekening worden gebracht. Hoe het bedrijf deze ook noemt, totaal mag het niet meer bedragen dan het wettelijk maximum.

• U moet de kosten betalen

De Wet is hier heel duidelijk in: als aan de voorwaarden voldaan zijn, bent u de kosten verschuldigd. De kosten niet betalen is dan ook niet verstandig. Het bedrijf kan immers ook alleen voor deze kosten naar de rechter gaan. Waar vroeger de rechter de mogelijkheid had om de buitengerechtelijke kosten te matigen of zelfs af te wijzen, kan dat nu niet meer. De Wet staat de rechter niet meer toe om de kosten te matigen, laat staan af te wijzen.
Sterker nog, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat de kosten direct na de 14 dagen termijn verschuldigd zijn. Het bedrijf hoeft u zelfs geen verdere aanmaning meer te versturen!

Regels


• Wat moet er precies in die veertiendagenbrief staan


De Wet stelt een aantal dingen verplicht voor wat betreft de veertiendagenbrief. Zo moet in de brief, en dat mag ook een e-mail zijn) vermeld staan, wat de maximale kosten zijn die volgens de Wet in rekening mogen worden gebracht. Verder moet er in staan, welke kosten ook echt aan u in rekening worden gebracht. Daarnaast moet u nog minimaal 14 dagen krijgen nadat u de brief ontvangen heeft, om de rekening te betalen zonder kosten.
Bij bedrijven die niet btw-plichtig zijn (dit zijn bedrijven die diensten leveren waarover geen omzetbelasting(btw) hoeft te worden betaald, zoals verhuurders en zorgverleners) moet in de brief ook vermeld staan dat, indien het bedrijf de vordering uit handen geeft aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een andere derde, u de btw moet betalen.

De reden dat u dan de btw moet betalen is het volgende:
Als een bedrijf de btw kan terugvragen aan de Belastingdienst, dan hoeft u uiteraard de btw niet te betalen. Kan een bedrijf dat niet, dan is de btw ook een kostenpost voor hen. U moet dan ook de btw vergoeden aan het bedrijf.

Heeft een bedrijf niet alles vermeld, dan is de veertiendagenbrief niet rechtsgeldig. Wettelijk gezien is er eenvoudigweg geen sprake op dat moment van een veertiendagenbrief. Het bedrijf mag dan ook geen kosten aan u in rekening brengen.

• 40 Euro aan minimale kosten

Volgens de Wet mag een bedrijf ten minste maximaal 40 euro aan kosten in rekening brengen. Het mag ook minder, maar het hoeft niet. Zeker bij een klein factuurbedrag kan dit de vordering behoorlijk laten oplopen.

De hoogte van de Incassokosten


• Hoe worden de incassokosten berekend


De incassokosten worden berekend over de hoofdsom (= factuurbedrag).
Over de eerste € 2'500,00 betaalt u 15% met een minimum van € 40,00;
Over de volgende € 2'500,00 betaalt u 10%;
Over de volgende € 5'000,00 betaalt u 5%;
Over de volgende € 109'000,00 betaalt u 1%;
En over de rest tot € 1'000'000,00 betaalt u 0,5% tot een maximum van € 6.775,00.
U kunt de kosten uitrekenen met de incassokostencalculator aan de rechterkant van deze pagina.

• Incassokosten niet over wettelijke rente

De incassokosten worden alleen berekend over de hoofdsom.

Wettelijke Rente


• Vanaf wanneer mag wettelijke rente worden berekend


De wettelijke rente mag worden berekend, vanaf het moment dat u de rekening zou moeten hebben betaald (na de betalingstermijn)

• Hoe hoog is de wettelijke rente

Sinds 1 januari 2015 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 2%.
Meer informatie kunt u vinden op www.wettelijkerente.net