Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Op 15 april 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten'.
De volledige op 15 april goedgekeurde tekst

Kort gezegd regelt deze noodwet dat tijdelijke huurovereenkomsten die in de komende maanden aflopen éénmalig verlengd kunnen worden met een termijn van maximaal drie maanden. De verlenging is dan tot maximaal 1 september aanstaande. De wet bevat een mogelijkheid om de termijn te verlengen indien nodig.

Welke huurovereenkomsten

De wet is van toepassing op huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (artikel 7:271 lid 1 BW) waarvan de huur verstrijkt na 31 maart 2020 en vóór 1 juli 2020(*).

Hoe lang verlengd

De huurovereenkomst wordt verlengt met 1, 2 of 3 maanden, maar niet tot een datum na 1 september 2020(*).

Hoe te regelen

Een verzoek om de huurovereenkomst te verlengen moet schriftelijk door de huurder gedaan worden, binnen 1 week nadat de verhuurder de huurder schriftelijk in kennis gesteld heeft van het einde van de huurovereenkomst.

De verhuurder mag weigeren

De verhuurder mag het verzoek tot het verlengen van de huurovereenkomst weigeren indien de verhuurder:

  • het pand verkocht heeft en moet leveren;
  • het pand verhuurd heeft;
  • zelf in het pand wil gaan wonen en geen andere woonruimte heeft;
  • wil renoveren en dat niet mogelijk is zonder de huur te beëindigen
  • het pand moet slopen

Verder kan de verhuurder de verlening weigeren indien de huurder zich niet als goed huurder gedragen heeft.

Ook kan de verhuurder aan de rechter verzoeken om de huur korter te verlengen.

De huurder kan bij afwijzing naar de rechter

Als de verhuurder weigert, kan de huurder naar de rechter stappen. In dat geval blijft de huurovereenkomst in ieder geval in stand tot de rechter beslist heeft.

Heeft u vragen of wilt u een rechtsprocedure starten

Indien u vragen heeft over de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten of een rechtsprocedure wilt beginnen als huurder of verhuurder, neem dan contact met ons op.


Deze pagina wordt nog nader uitgewerkt.(*) In de wet is de mogelijkheid opgenomen om de termijnen te verlengen indien de situatie daarom vraagt.