Informatie met betrekking tot het corona-virus

Rechtszaken

Procedures zoals wij die voeren voor de kantonrechter zullen in de regel gewoon doorgaan. Dagvaardingen worden nog steeds uitgereikt (betekend) en rolzittingen vinden doorgang hoewel aangepast. Komt een gedaagde partij in persoon naar de rechtbank, dan zal er geen gelegenheid zijn om mondeling te antwoorden op de dagvaarding, maar wordt er regulier uitstel verleend. De voorkeur is dan ook om schriftelijk te reageren.

Tenuitvoerlegging vonnissen

Vonnissen zullen beperkt uitgevoerd worden. Het leggen van beslag op inboedel, voertuigen en dergelijke is opgeschort vanwege het simpele feit dat een openbare verkoop niet mag doorgaan en bij beslag op inboedel er een (te groot) risico is voor de gerechtsdeurwaarder. Het leggen van beslag op inkomen, uitkering, banktegoeden en dergelijke gaat wel gewoon door.

Incassozaken

Incassozaken gaan in de regel gewoon door. Ook die met betrekking tot huurachterstanden. Uiteraard zullen wij rekening houden met individuele gevallen en nog meer dan anders trachten ontbinding van de huurovereenkomst te voorkomen. Wij verzoeken onze cliënten wel om rekening te houden met hun debiteuren en daar waar mogelijk coulant te zijn. Niemand is op dit moment gebaat bij het snel oplopen van schulden. Voor zowel schuldeisers als schuldenaars geldt eens te meer om met elkaar in overleg te treden en samen tot oplossingen te komen.

Betalingsregeling

Lukt het u niet om een schuld af te lossen, neem dan zo snel mogelijk contact op om een betalingsregeling te treffen.

Betalingsproblemen en noodregelingen

De landelijke overheid heeft een aantal noodregelingen getroffen voor bedrijven en zelfstandigen die in de problemen dreigen te raken.

Op de website van de Kamer van Koophandel treft u hiervan een overzicht: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen

Voor ondernemers in de gemeente De Bilt heeft de gemeente een informatiepagina: https://www.debilt.nl/ondernemen/coronavirus-gemeentelijke-financiele-ma...

Informatie met betrekking tot de gemeentelijke belastingen vindt u op de website van de BghU: https://bghu.nl/artikel/extra-maatregelen-in-verband-met-corona-en-belas...

#zorgvoorelkaar

Dat we voor een enorme uitdaging staan mag inmiddels wel duidelijk zijn, maar ook dat we er met elkaar uit moeten en kunnen komen!
Zorg voor elkaar!

Heeft u vragen?

Bel of mail ons, wij staan voor u klaar!

De Bilt, 25 maart 2020