Gedagvaard door klant of leverancier

EDIT FURTHER

Als u gedagvaard bent is het van belang om snel te handelen!

Als u het immers niet eens bent met de eis van de tegenpartij moet u zich verweren voor de rechtbank, anders wordt u zonder meer veroordeeld.

Kanton of Civiel

Het is eerst van belang om na te gaan voor welke rechter u wordt gedagvaard. Staat er in de dagvaarding onder "OM:" de tekst 'niet in persoon maar vertegenwoordigd door een advocaat', dan bent u verplicht een advocaat in de arm te nemen. Wij kunnen u daarbij helaas niet van dienst zijn. U kunt een advocaat zoeken op de website van de Orde van Advocaten.

Staat er 'in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde', dan kunnen wij u wellicht helpen.
Wij verzoeken u contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen nagaan of wij de expertise hebben om u van dienst te zijn.

Er is al een vonnis


Op tegenspraak of bij verstek


Op tegenspraak - u heeft zich verweerd in de procedure

Indien de veroordeling in hoofdsom minder bedraagt dan € 1.750,00 is er niets meer te doen tegen het vonnis.
Bedraagt de veroordeling in hoofdsom meer dan € 1.750,00, dan kunt u in hoger beroep tegen het vonnis gaan. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig. U kunt een advocaat zoeken op de website van de Orde van Advocaten.

Bij verstek - u heeft zich niet verweerd in de procedure

Indien u bij verstek bent veroordeeld kunt u in verzet gaan tegen het vonnis. Zie voor meer informatie de verzetprocedure.