De Verzetprocedure

EDIT FURTHER

Bij verstek veroordeeld?

Als u niets onderneemt wanneer u gedagvaard wordt, zal de rechter in de regel een vonnis “bij verstek” wijzen.
Mocht u later u toch willen verweren dan kan dat door de tegenpartij in verzet te dagvaarden. Daarvoor staat een vrij korte termijn van slechts 4 weken.

4 weken vanaf:

De wet (artikel 143 Rv) geeft 3 momenten waarop de termijn van 4 weken begint te lopen. De situatie die zich als eerste voordoet is bepalend.
1. De verzettermijn begint te lopen vanaf het moment dat het vonnis aan de veroordeelde partij
in persoon
is betekend. Vind de betekening plaats door middel van afgifte aan een huisgenoot of achterlating in een enveloppe, dan begint de termijn niet te lopen.
2. De termijn begint ook te lopen vanaf het moment dat de veroordeelde blijk geeft de inhoud van het vonnis te kennen.
3. Tot slot begint de termijn te lopen wanneer het vonnis tenuitvoer gelegd wordt (executie van het vonnis).
Bij buitenlandse gedaagden geldt overigens dat de termijn 8 weken is indien de gedaagde op het moment van de betekening of bij aangeven het vonnis te kennen geen vaste woonplaats heeft in Nederland.

En dan:

Feitelijk gaat de procedure vanaf het moment dat de verzetdagvaarding door een gerechtsdeurwaarder betekend wordt aan de eisende partij, gewoon verder. De verzetdagvaarding is dan ook in feite niets meer dan de conlusie van antwoord die u anders had moeten indienen in de reguliere procedure.

Wij kunnen u bijstaan

Wilt in verzet gaan tegen een veroordeling, dan kunnen wij u daarbij van dienst zijn. Neem wel tijdig contact op, want er gaat ook enige tijd over heen om de verzetdagvaarding op te stellen.