Conflict met een leverancier

In uw relatie met een leverancier kan er uiteraard ook wel eens iets mis gaan. Bent u in conflict gekomen met een leverancier, dan kunt u er uiteraard gelijk een jurist op zetten. Beter is het echter om er met uw leverancier eerst zelf te proberen uit te komen. Op het moment dat één van de partijen zich gaat bedienen van een jurist, verharden de standpunten mmestal en wordt het soms alleen maar moeilijker om een oplossing te vinden. Wel kan het uiteraard handig of zelfs verstandig zijn om advies in te winnen over hoe u het beste met de situatie om kunt gaan.

Met uw leverancier zoeken naar een oplossing

In eerste instantie zult u zelf moeten proberen er met de leverancier uit te komen. Mocht u daarbij advies nodig hebben, dan staan wij u uiteraard graag te woord.
Enkele tips:
  • Blijf altijd netjes (hoe moeilijk soms ook) en laat u niet op de kast jagen.
  • Bent u mondeling niet zo handig, pak dan niet gelijk de telefoon, maar schrijf een e-mail.
  • Belt de leverancier u, vraag dan of deze de klacht in een e-mail naar u toe kan sturen. Zo heeft u de tijd om na te denken.
  • Het is beter een e-mail te schrijven dan gebruik te maken van bijvoorbeeld Whatsapp.
  • Het nadeel van bijvoorbeeld Whatsapp, is dat u geneigd kunt zijn te snel te reageren. Een e-mail zorgt ervoor dat u meestal nog even nadenkt.
  • Vraag uw leverancier welke oplossing die voor ogen heeft.
  • Neem vooral niet te snel aan wat de leverancier van u verlangt, maar vraag het aan uw leverancier. Soms zijn de wensen niet zo hoog als u wellicht denkt. Daarnaast biedt het een uitgangspunt om te onderhandelen. Omgekeert zorgt u, als u iets wilt van uw leverancier, dat u duidelijk zegt wat u als oplossing van uw leverancier wilt.
  • Communiceer zoveel mogeljk schriftelijk of per e-mail
  • Ten eerste kunt u later nalezen wie wat gezegd heeft en u heeft meteen ook bewijs voor het geval dat nodig mocht zijn.

U komt er niet samen uit

Helaas lukt het soms niet om er met een leverancier uit te komen, wat de reden daarvan ook is.
Neem dan contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. Wij zullen in eerste instantie nagaan of er nog iets is wat u nog zelf zou kunnen doen om het conflict op te lossen. Pas daarna zullen wij namens u de leverancier gaan benaderen om tot een oplossing te komen.

Heeft u een conflict waar u niet uit komt, neem dan contact met ons op. Telefonisch advies of een kort advies per e-mail is gratis!