Conflict met een klant

Als u in een conflictsituatie bent gekomen met een klant, kunt u er uiteraard gelijk een jurist op zetten. Maar beter is om dat niet meteen en zeker niet te snel te doen. Op het moment dat één van de partijen zich gaat bedienen van een jurist, verharden de standpunten zich en wordt het soms alleen maar moeilijker om een oplossing te vinden. Wel kan het uiteraard handig of zelfs verstandig zijn om advies in te winnen over hoe u het beste met de situatie om kunt gaan.

Met uw klant zoeken naar een oplossing

In eerste instantie zult u zelf moeten proberen er met de klant uit te komen. Mocht u daarbij advies nodig hebben, dan staan wij u uiteraard graag te woord.
  • Blijf altijd netjes (hoe moeilijk soms ook) en laat u niet op de kast jagen.
  • Bent u mondeling niet zo handig, pak dan niet gelijk de telefoon, maar schrijf een e-mail.
  • Belt de klant u, vraag dan of de klant zijn klacht in een e-mail naar u toe kan sturen. Zo heeft u de tijd om na te denken.
  • Het is beter een e-mail te schrijven dan gebruik te maken van bijvoorbeeld Whatsapp.
  • Het nadeel van bijvoorbeeld Whatsapp, is dat u geneigd kunt zijn te snel te reageren. Een e-mail zorgt ervoor dat u meestal nog even nadenkt.
  • Vraag u klant welke oplossing die voor ogen heeft.
  • Neem vooral niet te snel aan wat de klant als oplossing zou willen, maar vraag het zelf aan uw klant. Soms zijn de wensen niet zo hoog als u wellicht denkt. Daarnaast biedt het een uitgangspunt om te onderhandelen.
  • Communiceer zoveel mogeljk schriftelijk of per e-mail
  • Ten eerste kunt u later nalezen wie wat gezegd heeft en u heeft meteen ook bewijs voor het geval dat nodig mocht zijn.

U komt er niet samen uit

Helaas lukt het soms niet om er met uw klant uit te komen, wat de reden daarvan ook is.
Neem dan contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. Wij zullen in eerste instantie nagaan of er nog iets is wat u nog zelf zou kunnen doen om het conflict op te lossen. Pas daarna zullen wij namens u uw klant gaan benaderen om tot een oplossing te komen.

Heeft u een conflict waar u niet uit komt, neem dan contact met ons op. Telefonisch advies of een kort advies per e-mail is gratis!